Visie

Met cohousing BotaniCo beogen wij

 • 28 autonome woningen

 • Uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen:
  een grote eetruimte en keuken waar voor heel de groep maaltijden voorzien kunnen worden
  een tuin
  – fietsenstalling
  (en)
  – deelauto’s
  – een wasruimte met wasmachines
  – 3 logeerkamers + één kamer die voor langere tijd gehuurd kan worden
  – binnenspeelruimte voor kinderen
  werkplaats/atelier (met gereedschap)
  – thuiswerkruimte
  stapel- en voorraadruimte

 • Bouwen aan marktprijs. We zijn er ons van bewust dat een woning in ons project ongeveer evenveel zal kosten als een vergelijkbare, iets grotere solowoning in de streek. Wel geloven we dat we meer waar voor ons geld krijgen, in de vorm van de uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen.

 • Compact bouwen, om zowel het ruimte als het energieverbruik te beperken. Functies collectiveren, zoals een gemeenschappelijke wasruimte, logeerkamers, maken een kleinere individuele woonoppervlakte mogelijk.

 • Toegankelijk wonen, levenslang wonen in functie van de gezondheidsbeperkingen. Met deze twee zaken wordt rekening gehouden in het ontwerp.

 • In de mate van het mogelijke onze gezamenlijke ecologische voetafdruk beperken door keuze van materialen, bouwtechnieken, aankopen en activiteiten. Dit echter met de randvoorwaarde dat deze keuzes de financiële noch praktische haalbaarheid van het project in het gedrang mogen brengen.

 • Bevorderen van onderlinge burenhulp, ontmoetingen en uitwisselingen in het dagelijkse leven, met respect voor privacy, territorium en individuele eigenheid.

 • Levenskwaliteit verbeteren voor onszelf en voor anderen door: meer kansen op contact en persoonlijke relaties dankzij ruimtelijke nabijheid, realiseren van groepsgebeuren, onderling en met anderen.

 • De ontplooiing van de kinderen bevorderen, hen kansen geven om zich te bekwamen in sociale omgang, solidariteit en dialoog. Dit onder andere door kinderen te betrekken bij de opstelling van regels voor de collectieve ruimtes.

 • Openheid naar diversiteit op sociaal, cultureel en intergenerationeel vlak. We beseffen tegelijkertijd ook dat deelname aan ons project niet voor iedereen in onze samenleving financieel haalbaar is.

 • Geen ideologische basis. Als groep onderschrijven wij geen ideologie van religieuze, levensbeschouwelijke of andere aard.

 • Vereniging  van mede-eigenaars. De bewoners zijn eigenaar van hun woonst en mede-eigenaar van een percentage van de gemeenschappelijke delen. Dit is dezelfde juridische structuur die bijvoorbeeld ook in appartementsgebouwen wordt toegepast. Ieder is bijgevolg vrij zijn woning te verkopen of te verhuren zonder tussenkomst van de groep.  

 • Beslissingen worden zoveel mogelijk met consensus genomen. Wanneer dit echter niet lukt, beschikt iedere wooneenheid (ook die van alleenstaanden) over 2 stemmen en wordt er een democratische stemronde gehouden. Daarnaast wordt er beroep gedaan op een bemiddelaar wanneer minstens 10% van de  wooneenheden dit wenst.

 • Deelname van de bewoners aan het beheer van de gemeenschappelijke delen (onderhoud, werken, administratief beheer, e.d.) is verplicht en de inzet van elkeen ligt vast in het huishoudelijk reglement (in de vorm van prestaties). De mogelijkheid om werk af te kopen wordt voorzien. Wanneer de meerderheid het beheer afkoopt, kan een externe worden aangesproken.

 • Gebruik van goederen, toestellen en voorzieningen bevorderen door delen en uitwisselen.

 • Mogelijkheid om gezamenlijke projecten op te zetten, bv. deelauto, samen eten, etc.

Advertentie