Bouw

Wandel even mee doorheen de site zoals gebouwd en deels nog te voorzien wanneer de publieke ruimte rond ons cohousingproject verder vorm zal krijgen.